Accu elektrische fiets

Wanneer men een elektrische fiets aanschaft zal de actieradius ervan afhangen van de accu. Deze vormt namelijk het hart van de elektrische fiets en bepaalt grotendeels dan ook het vermogen. Het is een essentieel onderdeel van de fiets in zijn geheel en onmisbaar tijdens en voor het gebruik. In de winkels werd voordien echter niet genoeg uitleg gegeven op het vlak van de accu's. Zo zijn er in het algemeen vier types op de markt, dit is vandaag echter afgeslankt naar slechts twee resterende types, die elk hun eigenschappen hebben die een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op het gebruiksgemak van de elektrische fiets die U aankocht. Het is dus belangrijk dat men goed kijkt wat het vermogen is van de accu, alsook hoe lang het duurt om deze op te laden na volledig verbruik.

Vandaag de dag zal men de accu's kunnen aantreffen in drie tot vier verschillende vormen. Het verschil zit in de chemische samenstelling van de vloeistoffen binnenin de batterij. Zo zijn er de nikkel-metaal hybrides, die de iets oudere nikkel-cadmium accu's vrijwel geheel vervangen hebben op de markt. Dit komt vooral door het feit dat ze geen geheugeneffect kennen, iets dat bij batterij erg gangbaar is en tevens een van de grootste gekende nadelen is. Het is zo dat de oude cadmium accu's vaak volledig moesten laten leeggelopen worden zodat deze terug optimaal kon gebruikt worden. Een vrij nieuwe soort is de lithium-ion accu, die door velen waarschijnlijk al bekend in de oren klinkt. Het is zo dat deze technologie al jaren gebruikt worden bij de accu's van mobiele telefoons en tal van andere mobiele apparaten. Deze kennen een zeer hoge capaciteit en zijn tevens ook iets lichter. Tot slot zijn er de lithium polymeer accu's die nog iets lichter zijn.