Verzekering elektrische fiets

Vroeger was het noodzakelijk bij de aanschaf van een elektrische fiets ook te betalen voor een bijkomende verzekering. Dit was nodig omdat de elektrische fiets toen onder de categorie motorvoertuigen viel en men dus een verzekeringscertificaat bij zich moest hebben om te kunnen aantonen dat deze verzekerd was in geval van ongevallen veroorzaakt door of bij de elektrische fiets. Het was echter vaak zeer onduidelijk wanneer een elektrische fiets wel en niet onder deze verplichting viel, aangezien niet elke elektrische fiets noodzakelijk geheel aangedreven wordt door een motor. De pedelec is bijvoorbeeld een elektrische fiets die enkel een ondersteuning voorziet voor het trappen en dus geen gehele motoraandrijving biedt. De e-bike daarentegen viel automatisch onder de categorie van motorvoertuigen aangezien deze de fiets geheel motorisch aandrijft. De reden van deze verzekeringsverplichting kwam door de wet van de aansprakelijkheidsverzekering op motorrijtuigen, kortom WAM.

Sinds 2007 is het echter veranderd en is men niet meer verplicht deze verzekering te betalen wanneer men overgaat tot de aanschaf van een elektrische fiets. Dankzij de toenmalige minister Donner is het vandaag de dag mogelijk een elektrische fiets aan te schaffen zonder de daarvoor verplichte verzekering. Deze wijziging kwam er doordat hij vond dat de elektrische fiets geen bijkomend gevaar bleek te zijn in vergelijking met een gewone fiets en een motorvoertuig. Hij leidde dit af uit analyses uit de praktijk. Aanvankelijk dacht men dat het ongevallenrisico en aantal van de elektrische fiets hoger zou liggen als dat van een gewone fiets. Dit is echter niet zo gebleken in de studies uit de praktijk en vandaar dan ook dat er voldoende argumenten waren om deze verplichte verzekering te laten vervallen.

Het is dus belangrijk dat U weet dat er geen bijkomende verzekering nodig is, tenzij dan tegen diefstal en dergelijke!